n a č í t á m
blog banner

Generátor hodnotových měřítek

(this site is also available in English)

Vytvořit správné hodnotové měřítko kartodiagramu je pro kartografy docela oříšek. Zvlášť, pokud nejde o ten nejjednodušší sloupcový, ale třeba o kruhový či čtvercový zvětšující svůj obsah úměrně rostoucí hodnotě jevu. Žádný ze současných GISů nám křivku závislosti velikosti znaku na hodnotě jevu vykreslit neumí, a tak jsme se vždy buď spokojili s automaticky generovanou zjednodušenou legendou, strávili neúměrně moc času generováním křivky pro daný rozsah dat a grafickým zpracováním samotné stupnice, nebo se uchylovali k nekalým praktikám použitím “nějaké” aproximující křivky, jen aby se neřeklo.

Ale takhle by to přece nešlo. Čas jsou peníze a obelhávat nejen sebe, ale hlavně uživatele map, by nám přece svědomí nedovolilo. Takže jediná cesta, jak z toho ven, je naprogramovat nějakou fíčurku, která to udělá za nás. A jelikož na takovou špinavou práci je geoinformatiků škoda (tohle tvrzení pls berte s trochou nadsázky), vrhnul jsem se na tento problém s někým, kdo to udělá pořádně a správně. A tím je kamarád z informatiky Martin Holub, který vlastně za architekturou a hlavní částí funkcionality níže uvedeného nástroje stojí. Já jsem mu vysvětloval specifika kartografických zásad a popisoval, co bych od nástroje potřeboval, a on byl ten, kdo mi na to odpovídal “jo, to by šlo, to není problém”. Abych teda nebyl tak skromný, já stojím za grafikou webové plaformy a pomohl jsem s naprogramováním části funkcionality i s odladěním chování skriptu v určitých specifických situacích. Prostě ukázková mezioborová spolupráce, ve které mají katedry na naší univerzitě, mám pocit, značné rezervy.

Každpádně výsledkem je online nástroj, který slouží nám kartografům nezávisle na použitém GIS softwaru. Po zadání nezbytných parametrů dodá hodnotové měřítko ve vektorové podobě (SVG i PDF), které lze použít přímo v mapě, nebo si jej snadno doladit v grafickém softwaru.

Algoritmizace základní funkcionality 100%
Implementace do webového prostředí 100%
Debugging, optimalizace kódu a funkcionality 100%

Koncem roku 2023 jsme nástroj rozšířili o automatické generování vedlejšího dělení. Na základě podnětu na 25. kartografické konferenci v Plzni nové generátor umí kromě pravidelných importovat i vlastních tvary mapových znaků v SVG formátu. Zároveň přibla možnost nastavit základní grafické parametry znaků, nástroj nyní detekuje a eliminuje kolidující popisky osy a došlo i k optimalizaci kódu pro jeho rychlejší chod.

Automatizace vedlejšího dělení 100%
Nastavení grafických parametrů znaků 100%
Detekce a eliminace kolidujících popisků 100%
Algoritmizace a implementace funkcionality do stávajícího kódu 100%

REFERENCE

2023

Online value-scale generator for proportional symbol maps

BARVÍŘ, R., HOLUB, M. (2023). Abstracts of the ICA, 6(17), 1–2. DOI: 10.5194/ica-abs-6-17-2023


Sice tu nepoužíváme cookies k ničemu, co by stálo za řeč, ale pro jistotu, aby byl klid, souhlasíte s jejich použitím? View more
souhlasím
pouze nezbytné