n a č í t á m

OSOBNÍ WEB

CO DĚLÁM, CO MĚ BAVÍ ...

Vítám vás na svém osobním webu, kde bych rád prezentoval to, čím se zabývám v práci i kde rád trávím volný čas. Pokud se něco z toho pro Vás stane inspirací nebo pomůže rozvinout vzájemnou spolupráci, budu jen rád. Pro začátek bych se rád představil …

Jsem geoinformatikem a kartografem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Univerzitní prostředí mě při studiu zaujalo natolik, že jsem se rozhodl po absolvování pokračovat v doktorském studijním programu a nyní tu v roli zaměstnance učit a pracovat na zajímavých projektech, kterých geoinformatika nabízí bezpočet. Je to atraktivní obor, který, ač není příliš známý, usnadňuje životy každému z nás, a bez něj bychom si moderní společnost už ani neuměli představit.

KAM DÁL?

o čem je má práce

mé vědecké zaměření

nejnovější vynález

dlouholetý projekt

Nejen prací je ale člověk živ, a tak zde najdete i krátké příspěvky o tom, kde rád trávím volný čas po zabouchnutí školních dveří …

Můj život hodně poznamenala půlroční Erasmus stáž v Norsku. Ta změnila dříve zapřísáhlého odpůrce veškerých sportovních aktivit v člena České národní reprezentace a kapitána famfrpálového týmu Occamy Olomouc. Později jsem začal běhat a trávit více času aktivně venku. Zároveň jsem už dříve propadnul kouzlu nejprve slovenských hor a později také objevování vzdálenějších koutů světa. Roli v tom mají asi i geny od mého dědy, který po horách často a rád chodil, byť se o tom sám moc nezmiňoval. Poslední dobou má potřeba čas od času někam vypadnout a řešit najednou jiné než pracovní starosti roste, a tak jí jdu naproti. Říct, že rád cestuji, je asi klišé. Ale zkrátka rád si užívám poznávání krajiny, ať už jde o krátký běh či cyklovýlet za humna, vícedenní túru v horách nebo cesty do kulturně odlišných krajin v zahraničí. Ne vždy přitom volím tu nejsnazší nebo nejběžnější cestu, a často mě chytne i nějaký slušně praštěný nápad, kterého se pak už nedokážu vzdát.

KAM DÁL?

malé radosti z domoviny

hlavně Česko a Slovensko

výpravy do zahraničí

cestovatelské přednášky


Sice tu nepoužíváme cookies k ničemu, co by stálo za řeč, ale pro jistotu, aby byl klid, souhlasíte s jejich použitím? View more
souhlasím
pouze nezbytné