n a č í t á m
Profile image
blog banner

Geoinformatika

Drtivá většina informací kolem nás se váže k poloze. Někde hrozí zemětřesení, jinde zrovna přijíždí souprava metra do stanice nebo přestává pršet. To vše se děje v 3D prostoru a čase a právě geoinformatika je obor, který dokáže veškeré takové děje analyzovat, modelovat a zobrazovat. Setkáte se s ní, když prohlížíte mapu, letecký snímek, řídíte se GPS navigací nebo plánujete trasu výletu. Často je ale práce nás geoinformatiků i tam, kde o ní ani nevíte…
Já jsem si vybral pro studium tohoto oboru Katedru geoinformatiky v Olomouci. Hledání prostorových souvislostí mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodl na škole pokračovat v doktorském studijním programu a napůl jako student, napůl zaměstnanec se věnovat zejména kartografii, 3D modelování a 3D tisku. Teď už zbyla jen ta zaměstnanecká část, přestože člověk se novým věcem učí stále. Ve výzkumu se zabývám hodnocením náplně map a návrhu interaktivních tyflomap. Níže najdete ukázky mé práce a zajímavých projektů, ke kterým jsem měl možnost se dostat. A to nejen čistě z geoinformatiky, ale i grafiky a dalších podobných oborů.

ODKAZY

atlasMSK2

AKTUALIZACE ATLASU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Na počátku roku 2024 jsme v týmu společnostu Urban Planner dokončili půlroční práci na aktualizaci dříve vytvořeného atlasu Moravskoslezského kraje. Já jsem se opět na díle podílel v roli kartografa tvořícího jednotlivá mapová pole a jejich legendy, zatímco jiní připravovali data, vytvářeli kompozici mapových listů či sestavovali digitální online podobu vybraných témat. Kromě aktualizovaného obsahu se letošní atlas může pyšnit řadou nových témat i vylepšených vizualizací témat původních. K dispozici je veřejně k prohlížení a stažení na krajském geoportálu.

NOVÝ VIZUAL #KGItalk

Série volnočasových přednášek #KGItalk vstoupila do své čtvrté sezóny, a jelikož ji mám pod palcem já, rozhodl jsem se dopřát jí trochu oživení. Jelikož ostatní typy KGIaktivit postupně vymřely, nebylo třeba se příliš vázat na původní vizuál (logo KGItalk bylo jedno z těch slabších z celého logotypu), a upřednostnil jsem tak raději modernější dynamický design s kombinací barev evokující sounáležitost akce s fakultou i katedrou, jež je navíc podtržena motivem v pozadí. Tak snad se zalíbí a vás budou naplánované přednášky o toulání se světem v novém semestru bavit.

GENERÁTOR HODNOTOVÝCH MĚŘÍTEK

S kamarádem a kolegou z informatiky Martinem Holubem jsme se pustili do naprogramování nástroje, který při tvorbě legendy kartodiagramů opravdu postrádám. Nástroje, který by dokázal vytvořit hodnotové měřítko funkční stupnice tak, jak správně vypadat má, aby sloužilo svému účelu. A to se povedlo! Detaily si můžete přečíst na samostatné stránce v hlavičce webu nebo přejít rovnou na online generátor kliknutím na obrázek.

map_final_low_resolution

MAPA INTENZITY SVÍCENÍ PŘED COVIDEM A BĚHEM PROTIPANDEMICKÝCH OPATŘENÍ

V týmu pdo vedením kolegy Dana Pavlačky jsme dali dohromady mapu, která ukazuje různý vliv protipandemických opatření na intenzitu svícení v Česku. Srovnání podzimních období v letech 2019 před vypuknutím pandemie, silně represivních opatření v roce 2020 a další vlně v roce 2021 umožňuje vysledovat rozdílnosti chování jednotlivých regionů, ale i měst a venkova.

Layout_220618_900

MAPA KVALITY ŽIVOTA ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE

Ve spolupráci s kolegy Jardou Burianem, Vítkem Pásztem, Jirkou Pánkem a Danem Pavlačkou jsem na základě jejich dat sestavil mapu odhalující index geoparticipace v obcích napříč Českem. Index je ovlivněn zejména třemi dílčími vstupy, a to mírou komunikace, zapojení veřejnosti a transparentnosti, znázorněnými v samostatných mapových polích. Podkladová data vznikla metodou crowdsourcingu.

Influence of COVID-19 on Night-time Lights in Czechia

PAVLAČKA, D., VYVLEČKA, P., BARVÍŘ, R., RYPL, O. a BURIAN, J. (2023). Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia. Journal of Maps, 19(1). DOI: 10.1080/17445647.2023.2235381.

Quality of life indices: how robust are the results considering different aggregation techniques?

MACKŮ, K. a BARVÍŘ, R. (2022). Quality of life indices: how robust are the results considering different aggregation techniques? Journal of Maps, 7(3), 285–303. DOI: 10.1080/17445647.2022.2126801.

Creating a haptic 3D model of Wenceslas hill in Olomouc

LÁZNA, R., BARVÍŘ, R., VONDRÁKOVÁ, A. a BRUS, J. (2022). Creating a Haptic 3D Model of Wenceslas Hill in Olomouc. Applied Science, 12(21). DOI: 10.3390/app122110817.

Geoparticipation in the Czech municipalities: index based quantitative approach

BURIAN, J., BARVÍŘ, R., PAVLAČKA, D.,, PÁNEK, J., CHOVANEČEK, J. a PÁSZTO, V. (2023) Geoparticipation in the Czech municipalities: index based quantitative approach, Journal of Maps, 19(1), DOI: 10.1080/17445647.2023.2231006

Zidovske_osidleni_Olomouce

VÝVOJ ŽIDOVSKÉHO OSÍDLENÍ OLOMOUCE

Ve spolupráci s týmem z Filozofické fakulty UPOL pod vedením Ivany Cahové jsem se dostal k tvorbě poměrně unikátní mapy Olomouce sledující vývoj zdejší židovské populace od prvních záznamů až po současnost. Vypořádat se s útržkovitými údaji, již neexistujícími adresami či lokalizací německých názvů obcí byl docela oříšek, ale podařilo se to.

Geoparticipation_layout7_230605

INDEX GEOPARTICIPACE OBCÍ V ČESKU

Ve spolupráci s kolegy Jardou Burianem, Vítkem Pásztem, Jirkou Pánkem a Danem Pavlačkou jsem na základě jejich dat sestavil mapu odhalující index geoparticipace v obcích napříč Českem. Index je ovlivněn zejména třemi dílčími vstupy, a to mírou komunikace, zapojení veřejnosti a transparentnosti, znázorněnými v samostatných mapových polích. Podkladová data vznikla metodou crowdsourcingu.

DIZERTAČNÍ PRÁCE

Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech (42 MB)

07

ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Pod záštitou společnosti Urban Planner jsem se podílel na tvorbě unikátního atlasu mapujícího komplexně přírodní i ekonomické charakteristiky Moravskoslezského kraje. Mým úkolem v týmu bylo kartografické zpracování většiny map. Věřím, že pestrá směs použitých vizualizačních metod umožní poznat prostorové souvislosti, které v dynamickém regionu na výhodě Česka dosud objeveny nebyly.

SVATOVÁCLAVSKÉ NÁVRŠÍ VE 3D

Jak se rozvíjelo Svatováclavské návrší v Olomouci od středověku až po současnost? To jsme podle poznatků historiků z MUO spolu s kluky Kubou Pospíšilem, Filipem Fryčákem, Radimem Holubem, Kubou Žejdlíkem a kolegou Honzou Brusem vymodelovali. Muzeum se tak bude ve vznikající stálé expozici pyšnit fyzickými i virtuálními modely románského paláce, gotického hradu, barokní katedrály i její téměř současné novogotické podoby.

Mezi výstupy projektu věnovanému tvorbě a testování interaktnivních tyflomap TouchIt3D patří několik knih a manuálů, jež popisují současné poznatky z oblasti tyflokartografie. Hlavní zásluhu na jejich zpracování má kolegyně Alena, ale přesto i já jsem se zapojil jako autor několika kapitol. Vlajkovou lodí celé série je titul Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie doprovázený dvojicí manuálů Tvorba hmatových map TouchIt3D a Didaktika práce s TouchIt3D mapami. Všechny tři obsahují zejména praktické informace, rady a tipy ilustorvané na konkrétních příkladech z praxe.

The emotional map of Prague

PÁNEK, J., BARVÍŘ, R., KONÍČEK, J. a BRLÍK, M. (2021). The emotional map of Prague – data on what locals think about the Czech capital. Data in Brief, 39. DOI: 10.1016/j.dib.2021.107649.

Two decades of ‘Brain Drain’ in Olomouc (Czechia)

NÉTEK, R., BURIAN, J., PÁSZTO, V., BARVÍŘ, R. a CHLOUPEK, J. (2022). Two decades of ‘Brain Drain’ in Olomouc (Czechia). Journal of Maps. DOI: 10.1080/17445647.2022.2099315.

O MĚSTĚ, KRAJINĚ, UMĚNÍ: OLOMOUC 1919–1989

Pro Muzeum umění Olomouc jsme spolu s Kubou Pospíšilem vytvářeli mapu architektonických dominant z let 1919–1989, a to v návaznosti na stejnojmennou expozici a knihu prof. Zatloukala. Mapu doplněnou nákresy existujících, plánovaných, ale i zrušených staveb si můžete koupit za 70 Kč na eshopu muzea.

BRAIN DRAIN MĚSTA OLOMOUCE

Unikátní mapa realizovaná v rámci projektu věnovanému kreativním průmyslům ukazuje, kam z města odcházejí vzdělaní a kvalifikovaní lidé. Na kartografickém zpracování studie kolegů z KGI jsem si dal záležet, a snad i díky tomu mapa odhaluje řadu zajímavých vazeb a prostorových souvislostí pomocí pestré škály vyjadřovacích metod.

MAPA PREDISPOZICE CHŘADNUTÍ LESŮ

V pořadí sedmnáctá mapa ze série M·A·P·S· prostorově znázorňuje příčiny chřadnutí českých lesů. Ať už jde o ohrožení klimatickými či půdními vlastnostmi, je vidět, že mezi různými regiony v růstových podmínkách panují značné rozdíly. Právě to zachycuje stolní mapa, jejíž koncepční i grafické provedení bylo z velké části na mně.

FOTOKNIHA PALORA20

Pěvecký sbor PALORA působí při Gymnáziu Jana Opletala v Litovli od roku 2000. K 20letému výročí si nechal udělat fotoknihu. Mou doménou pak bylo její kompletní grafické rozvržení a zpracování. K dispozici je i on-line verze knihy.

bouzov_8

3D MODEL HRADU BOUZOV

Jak vypadal známý hrad před přestavbou v 19. století, když ještě neměl věž? Na tuto otázku jsme se spolu s Kubou Žejdlíkem rozhodli najít odpověď, když jsme na úkol pro státní hrad kývli. Na základě dobových kreseb a plánů jsme vytvořili počítačový model, který byl následně prostřednictvím 3D tiskárny na VTP UP zhmotněn, a nyní jej už můžete obdivovat při prohlídce hradu Bouzov.

before After

MAPA SLOVENSKÝCH ŽELEZNIC

Slovensko mám vlakem projeté křížem krážem. Jako kartograf jsem si dal za cíl všechny nabyté zkušenosti ztvárnit do podoby mapy. Ta vám poradí, mimo jiné, kam se vyplatí si zajet a pokud už se na cestu vydáte, kterou trasu zvolit, kde se zastavit a na kterou stranu je z okýnka lepší rozhled.

POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINY ČESKA

Třináctá mapa ze série M·A·P·S· vydávaných Univerzitou Palackého zachycuje zaniklé průmyslové areály na území Česka. Její tvorba se však stala nečekaným oříškem. Odlišení všech krajin dle typologie vymezené prof. Kolejkou a jeho kolektivem nám nakonec zabralo několik měsíců práce.

WEBOVÁ MAPA PŘEKÁŽKOVÉ TRATI

Občas dostanu praštěný nápad, jako třeba zúčastnit se jednoho extrémního závodu. Pro přípravu jsem si vytvořil tréninkový okruh, a jelikož ve 21. století už kartografie není pouze o mapách na papíře, zobrazil jsem trasu s překážkami formou interaktivní mapové aplikace pomocí API Mapy.cz.

MAPA ROKU

Mapa roku je odborná soutěž ČKS (České kartografické společnosti), která každoročně oceňuje nejlepší mapové produkty. Roku 2015 jsem v ní uspěl s 3D tištěnými modely terénu a v roce 2019 pro soutěž navrhl nové logo.

BELIANSKÉ TATRY BAREVNĚ VE 3D

Rád experimentuji s 3D tiskárnami a zkouším, co vše pomocí nich lze vyrobit a kam až sahájí hranice běžné plastové tiskárny. Zároveň miluji hory a obzvláště pak ty na Slovensku. Když se tedy objevila volně dostupná podrobná data slovenských pohoří z LIDARu, přetavil jsem je hned v barevný model Belianských Tatier.

INTERAKTIVNÍ TYFLOMAPY

Už během svého magisterského studia jsem se podílel na vývoji interaktivních hmatových map propojitelných s diplejem tabletu pomocí technologie TouchIt3D. Během navazujícího projektu jsme 3D tisk map ještě zdokonalili, a tak věřím, že tyflomapy s hlasovým popisem pomohou nevidomým poznat okolní svět v kontextu.

DLOUHÉ STRÁNĚ Z PAPÍRU

Naše tisková laboratoř 3DGLORY (3D Geospatial Laboratory) je vybavena i unikátní 3D tiskárnou Mcor IRIS, která dokáže vyrobit plnobarevné modely z obyčejných listů kancelářského papíru. Toho jsem využil při tvorbě ukázkového modelu terénu PVE Dlouhé Stráně a jejího blízkého okolí. Natisknout, ořezat, vyloupat, potřít a je hotovo!

VIZUÁL KGI AKTIVIT​

Na doktorátu rád hledám cesty jak spojit školní život s mimoškolním. Tak vznikl jednotný design log pro všechny KGIaktivity, kde společně aktivně trávíme čas i po škole.

KGIaktivity organizujeme spolu se spolužákem Koňou,
tak mrkněte i na jeho skvělé osobní webovky

modely

DOMINANTY MODELOVÉHO KOLEJIŠTĚ VE VÍDNI

Spolu s kolegy jsem se pustil také do modelování některých dominant rakouského hlavního města, které budou součástí modelového kolejiště s rozlohou 1 000 m² ve vídeňském Prateru. Já jsem připravoval model kostela Kahlenberg, teplárny Spittelau a jedné z budov parlamentu.

zdroj: edg.cz/kde-kolejiste

FANTOM OLOMOUCE

Zkusil jsem vytvořit deskovou hru, která už má svou obdobu pro řadu českých i cizích měst. Olomouc tu čest ale zatím neměla, ale po troše úsilí spatřila světlo světa deskovka Fantom nové Olomouce.

PŘÍRUČKA PRO TRÉNINK FAMFRPÁLU

Tenhle výtvor asi úplně nesouvisí s mou pracovní kariérou, ale byla to škola, která mne naučila pohrát si s grafickým softwarem. Jelikož hraju a trénuju famfrpál, vytvořil jsem i tuto příručku se základními cvičeními. Původní cíl byl uchovat si drilly jen pro sebe, abych je hned nezapomněl, ale pak jsem si řekl, proč je nezveřejnit a nenabídnout celé famfrpálové komunitě.

ORIENTAČNÍ PLÁNY

Mapa dokáže říct víc než tisíc slov. K popisu cesty volím vždy mapu, zvlášť, když uživatelem je člověk, který je na místě poprvné v životě.

DOPRAVNÍ SCHÉMATA

Mapy již odnepaměti sloužily jako cennný zdroj informací v navigaci. Leckdy je třeba se také zorientovat ve husté síti linek, a právě dopravní schémata nám to umožňují. Jejich tvorbou jsem si také párkrát zkusil, byť mapován tentokrát nebyl svět reálný, ale ten virtuálním. Mapovat plochý svět též přináší řadu výhod.

MAGISTERSKÁ PRÁCE

3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními

GIMP – GNU IMAGE MANIPULATING PROGRAM

Využití softwaru pro implementaci metriky pro hodnocení grafické náplně mapy

Více o studiu geoinformatiky a realizovaných projektech přímo na webu katedry:

5/5

Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci
třída 17. listopadu 50, Olomouc 771 46
www.geoinformatics.upol.cz
geoinformatics@upol.cz


Sice tu nepoužíváme cookies k ničemu, co by stálo za řeč, ale pro jistotu, aby byl klid, souhlasíte s jejich použitím? View more
souhlasím
pouze nezbytné